Zowel kinderen als volwassenen worden behandeld op de praktijk, op school of aan huis.

Voor de volgende zaken kan u op de praktijk terecht:

  • kinderen met taalontwikkelingsproblemen
  • kinderen met leerproblemen (lezen, spelling, rekenen)
  • kinderen met articulatieproblemen
  • kinderen en jongeren met afwijkende mondgewoonten (duimzuigen, habitueel mondademen en infantiel slikken)
  • studenten met uitspraakproblemen
  • volwassenen die stotteren
  • volwassenen met taalproblemen na een hersenletsel (afasie)
  • volwassenen met articulatieproblemen na een hersenletsel of t.g.v. Parkinson, … (dysartrie)
  • volwassenen met slikproblemen na een herstenletsel of t.g.v. Parkinson, … (dysfagie)

Meer algemene informatie vindt u op de website van de Vlaamse Vereniging voor Logopedisten.