Stephanie Vantomme

Stephanie Vantomme

In 2012 studeerde ik af als Master in de Logopedie. Na een jaar verder studeren in het gezondheidsmanagement, startte ik als zelfstandige logopediste in een groepspraktijk in Kortrijk. Daar behandelde ik zowel kinderen als volwassenen met diverse logopedische problemen.  In september 2014 startte ik mijn eigen praktijk op in de Klerkenstraat in Langemark. Drie jaar later verhuisden wij naar de Zonnebekestraat.  Na de geboorte van onze dochter kwam er een extra collega in de praktijk.

OPLEIDINGEN

 • Master in de logopedische wetenschappen (Universiteit Gent, 2012)
 • Specialisatie stottertherapie (CIOOS, 2013)
 • OMFT – logopedie en tandheelkunde (oromyofunctionele therapie) door Peter Helderop (2016)
 • Mondelinge taalstoornissen bij meertalige kinderen (Thomas Moore, 2016)
 • PROMPT (PROMPTS for Restructuring Oral Muscular Phonetic Targets) (Sig vzw, 2016)
 • Spreken Met Ondersteuning van Gebaren (Gezin & Handicap vzw, 2018)
 • Verdiepingscurcus OMFT – logopedie en tandheelkunde (oromyofunctionele therapie) door Peter Helderop (2019)
 • MDTP – McNeill Dysphagia Therapy Program (online) (Florida Dysphagia Institute, 2020)
 • PROMPT 2: van techniek naar inverventie (online) (Sig vzw, 2020)

STUDIEDAGEN

 • Beginnende en gevorderde leesmoeilijkheden remediëren op het niveau van de volledige lagere school (Sig vzw)
 • Beginnende en gevorderde spellingsmoeilijkheden remediëren op het niveau van de volledige lagere school (Sig vzw)
 • Workshop ouderbegeleiding bij dyslexie (VVL)
 • Rekenzwakke kinderen leren omgaan met kommagetallen (Sig vzw)
 • Het topje van de rekenberg… rekentaal en zoekstrategieën (Sig vzw)
 • Webinar: Rekenen op afstand (Sig vzw)
 • Executieve functies bij kinderen en jongeren (Sig vzw)
 • Workshop Lax Vox (Logopedia)
 • Spraakontwikkelingsdyspraxie, bekend of gekend? (Sig vzw)
 • Renfrew Taalschalen Nederlandse Aanpassing (RTNA) (Sig vzw)
 • Morfosyntaxis: creatieve verkenning in communicatief gerichte taaltherapie bij kinderen (Sig vzw)
 • Ontwikkelingsdysfasie (OD): theoretisch kader, diagnostiek en behandeling (Sig vzw)
 • Fonetische en fonologische articulatietherapie: creatief en communicatief bekeken (Sig vzw)
 • SpraakKlankOnderzoek (SKO) (Vives Hogeschool)
 • Starten met telelogopedie (D-Teach)

Permanente bijscholing en vorming vind ik heel belangrijk en dus volg ik regelmatig bijkomende opleidingen. Bovendien ben ik lid van de Vlaamse Vereniging voor Logopedisten (VVL).

Sinds 2017 is de praktijk een stageplaats voor bachelor- en masterstudenten van de Universiteit Gent.


Fran Baekelandt

Fran Baekelandt

Eind juni 2020 studeerde ik af als logopediste aan de Arteveldehogeschool. In juli ging ik meteen aan de slag in de multidisciplinaire groepspraktijk Tonuz in Ieper en Reningelst. Vanaf september 2020 verwelkomde Stephanie mij in haar praktijk.

OPLEIDINGEN

 • Bachelor Logopedie en Audiologie (Arteveldehogeschool, 2020)

STUDIEDAGEN

 • Suus & Luuk-dag (ideaLOGO)
 • MDTP – McNeill Dysphagia Therapy Program (online) (Florida Dysphagia Institute, 2020)