stephanie-vantommeWie ben ik?

In september 2014 startte ik mijn eigen praktijk op in Langemark, nadat ik twee jaar ervaring opdeed in een groepspraktijk in Kortrijk. Sinds februari 2016 werk ik ook één namiddag per week samen met kinesiste Tine Masschelein in het multidisciplinair centrum Sint-Juliaan, waar psychomotoriek, kritische ontwikkelingsbegeleiding volgens Hendrickx en logopedie aangeboden wordt voor kinderen met ontwikkelingsproblemen.

OPLEIDINGEN

 • Master in de logopedische wetenschappen (Universiteit Gent, 2012)
 • Specialisatie stottertherapie (CIOOS, 2013)
 • OMFT – logopedie en tandheelkunde (oromyofunctionele therapie) door Peter Helderop (2016)
 • Mondelinge taalstoornissen bij meertalige kinderen (Thomas Moore, 2016)
 • PROMPT (PROMPTS for Restructuring Oral Muscular Phonetic Targets) (Sig vzw, 2016)
 • Spreken Met Ondersteuning van Gebaren (Gezin & Handicap vzw, 2018)

STUDIEDAGEN

 • Beginnende en gevorderde leesmoeilijkheden remediëren op het niveau van de volledige lagere school (Sig vzw)
 • Beginnende en gevorderde spellingsmoeilijkheden remediëren op het niveau van de volledige lagere school (Sig vzw)
 • Workshop ouderbegeleiding bij dyslexie (VVL)
 • Rekenzwakke kinderen leren omgaan met kommagetallen (Sig vzw)
 • Het topje van de rekenberg… rekentaal en zoekstrategieën (Sig vzw)
 • Executieve functies bij kinderen en jongeren (Sig vzw)
 • Spraakontwikkelingsdyspraxie, bekend of gekend? (Sig vzw)
 • Renfrew Taalschalen Nederlandse Aanpassing (RTNA) (Sig vzw)
 • Ontwikkelingsdysfasie (OD): theoretisch kader, diagnostiek en behandeling (Sig vzw)
 • Fonetische en fonologische articulatietherapie: creatief en communicatief bekeken (Sig vzw)
 • Morfosyntaxis: creatieve verkenning in communicatief gerichte taaltherapie bij kinderen (Sig vzw)
 • Workshop Lax Vox (Logopedia)

Permanente bijscholing en vorming vind ik heel belangrijk en dus volg ik regelmatig bijkomende opleidingen. Bovendien ben ik lid van de Vlaamse Vereniging voor Logopedisten (VVL).
Sinds 2017 is de praktijk een stageplaats voor bachelor- en masterstudenten van de Universiteit Gent.